ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀO THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CÙNG IPP

Chúng tôi cần hợp tác với các bác sỹ để thực hiện những dự án nghiên cứu lâm sàng quốc tế. Chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân tiếp cận những loại thuốc mới, phương pháp điều trị mới và công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Bên cạnh đó, Bác sỹ sẽ được ghi danh trên bài báo quốc tế và nhận được thù lào phù hợp. Các bác sỹ quan tâm cùng chúng tôi tham gia nghiên cúu lâm sàng vui lòng để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có dự án phù hợp.