Đồng hành và phát triển

Các hoạt động tổ chức trong giai đoạn định hình doanh nghiệp như: thương mại, marketing, quy trình công việc, văn hóa tổ chức… luôn khó khăn và đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Với đội ngũ chuyên gia có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư và nghiên cứu; IPP luôn hướng đến đồng hành cùng doanh nghiệp start-up và dự án nghiên cứu để giải quyết các vấn đề để cùng nhau phát triển.


Hỗ trợ nguồn lực

Thông qua mạng lưới quan hệ rộng trên khắp thế giới, IPP luôn mang niềm tin đủ khả năng hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo và đổi mới có thể tiếp cận được nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ phi chính phủ cũng như mở rộng thị trường đầu ra, để từ đó giúp cho các startup và dự án khoa học tiềm năng được phát triển