HÀ NỘI
Healthcare Analyst

Phân tích thị trường và cơ hội tiềm năng lĩnh vực Y-Dược

Mô tả chi tiết công việc tại đây

2021.JDV.Healthcare Analyst.pdfHÀ NỘI
Technical Writer

Phát triển nội dung cho các bài viết về lĩnh vực Y dược của IPP

Mô tả chi tiết công việc tại đây

2021.JD.Technical writer.pdf